Μενού
Kαλάθι

Πολιτική ακυρώσεων


Πολιτική ακυρώσεων

1. Δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη

Σε κάθε εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος wash-tools.gr, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως, προφορικά ή εγγράφως, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών κατ’ άρθρο 3ε του ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, η ως άνω προθεσμία των (14) ημερολογιακών ημερών ξεκινά για τα αγαθά από την παραλαβή τους και για τις υπηρεσίες από την ημερομηνία σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης.

Η άρνηση παραλαβής του προϊόντος από τον καταναλωτή – πελάτη δεν συνιστά νόμιμη υπαναχώρηση από την σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος wash-tools.gr. Σε αυτή την περίπτωση, ο καταναλωτής – πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής του γνωστοποιώντας εγγράφως την σχετική απόφασή του στην ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. κατά την προπεριγραφόμενη διαδικασία (άρθρο 3ζ του νόμου 2251/1994).


Ο καταναλωτής - πελάτης ασκεί το δικαίωμα της υπαναχώρησης γνωστοποιώντας το εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο το οποίο τίθεται στη διάθεση της αποδέκτριας- προμηθεύτριας εταιρείας ώστε η τελευταία να λάβει γνώση της υπαναχώρησης. Η κοινοποίηση της υπαναχώρησης εκ μέρους του καταναλωτή από τη σύμβαση εξ αποστάσεως πρέπει να γίνει στην διεύθυνση:

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.
Λεωφόρος Στρατού 74, 59131, Βέροια, Ελλάδα
Tηλ: 2331021437
Email: info@wash-tools.gr

2. Συνέπειες υπαναχώρησης


Ο καταναλωτής – πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, επιβαρυνόμενος μόνο με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος. Ειδικότερα, τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν από τον πελάτη, όντας αχρησιμοποίητα. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. παραστατικό αγοράς όπως απόδειξη λιανικής, τα έντυπα που το συνοδεύουν κ.ο.κ) με το σύνολο των εξαρτημάτων του και την συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. , η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με επιμέλεια της ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θα έπρεπε να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση, αποκλειομένου εξ αυτού του λόγου του δικαιώματος υπαναχώρησης του καταναλωτή – πελάτη.


Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή κατά τα ανωτέρω, η ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε ο καταναλωτής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση κατ’ άρθρο 3θ του νόμου 2251/1994. Ωστόσο, κατά την τρίτη παράγραφο του ίδιου άρθρου, η ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα προϊόντα.